Ixtlan Forum IxtlanBoard eNadzorni svet eSeje uprave eSupervisory board eManagement board

eRešitev za seje uprave

Rešitev za vodenje sej uprav in nadzornih svetov je spletno delovno mesto, specializirano za vodenje corporate governance procesa...

Ixtlan Forum IxtlanBoard eNadzorni svet eSeje uprave eSupervisory board eManagement board

  Sekretarji - koristi uporabe

Sekretar deluje kot strokovna in organizacijska podpora članom nadzornih svetov in uprav. Delo zahteva strokovnost, podrobno poznavanje procesov...

Ixtlan Forum IxtlanBoard eSolution eManagement eBoard eSupervisory Board eMeetings eSecretary

  Uprava - koristi uporabe

Brezpapirno, varno, enostavno: • Vsi podatki za lažje delo uprave in nadzornega sveta enem mestu. Hitro izbiranje med različnimi področji...

Ixtlan Forum IxtlanBoard eSolution eManagement eBoard eSupervisory Board eMeetings eSecretary

 

eNadzorni svet

Prihranite čas in zagotovite potrebno varnost pri delu nadzornega sveta

Uprave družb morajo članom nadzornih svetov zagotoviti dostop do vseh potrebnih podatkov in informacij povezanih z njihovim delom. Zaradi narave dela in zaupnosti podatkov je potrebno pri celotnem procesu zagotoviti visoko stopnjo varnosti.

Trenutno stanje v Sloveniji glede digitalizacije dela nadzornih svetov kaže na to, da večina družb še nima sodobno urejenega poslovanja organov nadzora. Prav tako družbe v tem delu zanje ne zagotavljajo ustrezne varnosti pošiljanja in dostopa do gradiv ter komuniciranja.

eSeje uprave

Lažja in učinkovitejša podpora odločanju uprave

e-Seje uprave je specializirana rešitev za podporo odločanja upravam družb. Vse na enem mestu.

Digitaliziran in avtomatiziran je celotni proces sej uprav, kateri se lahko hitro prilagodi vašim potrebam in željam:

Poleg področja dela sej uprav, rešitev lahko pokriva tudi delo nadzornih svetov ter ostalih podpornih organov družbe (odborov, komisij,…). Velik prihranek časa pri delu vseh vpletenih, saj se vsi ponavljajoči in ročni postopki avtomatizirajo. Vidni so dolgoročni učinki povečanja učinkovitosti.

Člani uprave, izvršni direktorji in nadzorniki bodo svoje delo opravili lažje, hitreje in učinkoviteje. Vedno in povsod bodo imeli dostop do vseh najpomembnejših informacij.

Ixtlan Forum IxtlanBoard eSolution eManagement eBoard eSupervisory Board eMeetings eSecretary

Skupščine delničarjev

Brez skrbi na vaši skupščini.

Pomagamo vam lahko od samega začetka priprav do končne tehnične izvedbe vaše skupščine. Ne glede na scenarij razpleta na vaši skupščini, vam zagotavljamo njen tekoč potek, brez nepotrebnih zapletov in napak.

V zadnjih 25 letih smo pomagali izpeljati preko 2.000 skupščin delničarjev doma in v tujini ter postavili standard tehnične izvedbe skupščine.

Izvedbo skupščin nam zaupajo od najmanjših družb z udeležbo nekaj delničarjev, do največjih družb, bank in zavarovalnic. Pomagamo vam in svetujemo vam tudi pri vseh vprašanjih povezanih s pripravo in izvedbo skupščine.