Ixtlan Forum IxtlanBoard eSeje uprave eNadzorni svet eSekretar eSolution eManagement eBoard eSupervisory Board eMeetings eSecretary eLösung eVorstandssitzungen eLeitung eVorstands eAufsichtsratssitzungen easy-software.com enadzornisvet.si mikrografija.si ixtlan.si

Lažja in učinkovitejša podpora odločanju uprave

e-Seje uprave je specializirana rešitev za podporo odločanja upravam družb. Vse na enem mestu.

Digitaliziran in avtomatiziran je celotni proces sej uprav, kateri se lahko hitro prilagodi vašim potrebam in željam:

Poleg področja dela sej uprav, rešitev lahko pokriva tudi delo nadzornih svetov ter ostalih podpornih organov družbe (odborov, komisij,…). Velik prihranek časa pri delu vseh vpletenih, saj se vsi ponavljajoči in ročni postopki avtomatizirajo. Vidni so dolgoročni učinki povečanja učinkovitosti.

Člani uprave, izvršni direktorji in nadzorniki bodo svoje delo opravili lažje, hitreje in učinkoviteje.

 Vedno in povsod bodo imeli dostop do vseh najpomembnejših informacij.

Pri svojih nalogah sedaj ne bodo strogo vezani na pisarno. Svoje delo bodo lahko opravljali od kjerkoli in kadarkoli, preko vseh naprav stacionarnih, prenosnih računalnikov ali tablic.

 Prednosti uporabe eRešitve

Podprt je celoten proces dela sej uprav:

 • Vse informacije za delo uprave na enem mestu. V kolikor ste član v več organih družbe, lahko takoj izberete željeno področje dela(seje uprave, nadzorni svet, odbori,…)
 • Zagotovljena varnost celotnega procesa dela
 • Omogočeno delo 24/7 tudi na mobilnih napravah, tablicah ali pametnih telefonov (Win, Android, iOS)
 • Podprt in avtomatiziran je celoten proces dela sej uprav:
 • Hitro iskanje podatkov po celotnem arhivu, tudi po vsebini posameznega dokumenta
 • enostavno dodajanje lastnih e-zapiskov za pripravo na sejo, označevanje pomembnih delov gradiva, komentarjev na seji,…
 • Hitro korespondenčno glasovanje tudi preko pametnih telefonov
 • Možnost tiskanja dokumentacije(zaščita z vodnim žigom)
 • Proces dela sej uprav:
 • Priprava predlogov sklepov
 • Potrjevanje predlogov sklepov
 • priprava na sejo, uvrščanja sklepov
 • priprave predlogov dnevnega reda, potrjevanje
 • razpošiljanje gradiva
 • izdelava zapisnika
 • dodelovanje nalog v realizacijo z opomniki
 • spremljanje realizacije sklepov s podrobnim pregledom stanja-semafor sklepov
 • korespondenčno glasovanje tudi preko tablic in pametnih telefonov