Sekretar deluje kot strokovna in organizacijska podpora članom ns in uprav

Ixtlan Forum IxtlanBoard eNadzorni svet eSeje uprave eSupervisory board eManagement board

Delo zahteva strokovnost, podrobno poznavanje vsebine korporativnega upravljanja ter hiter dostop do vseh informacij.

Z rešitvijo je bistveno razbremenjeno delo sekretarjev. Izboljša tudi se njihova podporna funkcija.

Naloge sekretarja so sedaj lahko opravljene v nekaj minutah:

  • Brezpapirno, varno, enostavno
  • Prihranek časa in stroškov povezanih v primerjavi z uporabo papirnate dokumentacije(priprava, tiskanje, razpošiljanje, hramba obsežnega arhiva,…)
  • Hitra priprava in razpošiljanja vseh gradiv
  • Avtomatizirani postopki: uvrščanje sklepov na sejo, pošiljanje odpravkov sklepov, izdelava zapisnika,…
  • Hitro iskanje informacij po celotnem arhivu