Ixtlan Forum IxtlanBoard eSeje uprave eNadzorni svet eSekretar eSolution eManagement eBoard eSupervisory Board eMeetings eSecretary eLösung eVorstandssitzungen eLeitung eVorstands eAufsichtsratssitzungen easy-software.com enadzornisvet.si mikrografija.si ixtlan.si

Rudi Grbec

Član nadzornega sveta družbe Thermana, d.d.

»Z rešitvijo e-Nadzorni svet imam lažji in preglednejši dostop do vsega gradiva katerega potrebujem za delo v nadzornem svetu in komisiji. Poleg aktualne seje imam na voljo celotno zgodovino z urejenim arhivom vseh dokumentov. Glasovanje na korespondenčnih sejah je sedaj enostavno in ga lahko izvedem tudi preko aplikacije na telefonu. Za pripravo na sejo uporabljam možnosti  označevanja zapiskov in pisanja komentarjev kar mi je zelo v pomoč.«

Krka Ixtlan Forum IxtlanBoard eSolution eManagement eBoard eSupervisory Board eMeetings eSecretary

Gregor Redek

Sekretar uprave in nadzornega sveta, Krka d.d., Novo mesto

»V družbi Krka smo z uvedbo programske rešitve eNS uspešno nadomestili obstoječi način distribucije pisnih gradiv za potrebe delovanja nadzornega sveta in njegovih komisij. eNS je intuitivna aplikacija, ki jo uporabnik hitro osvoji. S priročnostjo, stalno dostopnostjo in funkcionalnostjo nam omogoča učinkovito pripravo in izvedbo sej ter varno distribucijo gradiv.«