Zgodovina Ixtlan Foruma 

Podjetje Ixtlan Forum d.o.o. se je zadnjih 20 let ukvarjalo s podporo družbam na področju priprave in izvedbe skupščin delničarjev. Naročnikom pomagamo pri celotnem procesu, od samega svetovanja do končne tehnične izvedbe skupščine. Pri tem sodelujemo z različnimi družbami. Od najmanjših podjetij, do največjih slovenskih družb, bank in zavarovalnic.

Izvedbo skupščin nam že leta zaupajo tudi: Krka, Petrol, NLB, Gorenje, Zavarovalnica Triglav, Mercator,…ter mnoga druga podjetja.

Kot prvi smo tudi digitalizirali glasovanja na skupščinah. Namesto papirnatih glasovnic smo razvili brezžični glasovalni sistem ter z leti postavili standarde izvedbe skupščin pri nas.

Naše rešitve

Znano je, da družbe katere sistematično ne vlagajo v digitalizacijo poslovanja, izgubljajo na konkurenčnosti. Posebej to velja za hitro spreminjajoče okolje bančnega in zavarovalniškega področja. Pomembno je tudi, da za uspešno transformacijo digitalizacije podjetij, mora vodstvo delovati kot zgled ostalim.

Zaradi zaznane potrebe trga, smo se zadnja leta specializirali v digitalizacijo dela vodstvenih organov. Na podlagi večletnega razvoja in raziskav, smo razvili najučinkovitejšo rešitev digitalizacije dela nadzornega sveta in sej uprav ter podpornih organov.

Pomagamo upravam, nadzorniki, izvršnim direktorji, sekretarji da njihovo delo poteka hitreje, lažje in učinkoviteje. Največji prihranki so pri velikih družbah, bankah in zavarovalnic, predvsem podjetjih v skupini.