Elektronska skupščina delničarjev – evropska zakonodaja

Elektronska ali virtualna skupščina danes ni več izbira ampak nuja. 

Globalne družbe že dolgo uporabljajo sodobne tehnologije za izvedbo svojih skupščin delničarjev zato jih ob veliki spremembi načina poslovanja situacija ni prizadela ali jim povzročala težav saj so imeli že vpeljane in preverjene sisteme za izvedbo elektronskih ali virtualnih skupščin.

V Ixtlan Forumu d.o.o. smo se hitro odzvali na nastalo situacijo in povpraševanje ter že uspešno izvedli profesionalno virtualno skupščino z lastno razvito rešitvijo za oddaljeno glasovanje in prenos ter  pregled vsebin. Aktivno smo sodelovali s strokovnimi službami in zainteresirano publiko ter pripravili strokovna pravila in navodila za izvedbo elektronskih ali virtualnih skupščin.

Povečajte udobje delničarjev ter zagotovite varnost izvedbe

Skupščino delničarjev lahko izvedete tudi elektronsko. Delničarji skupščino spremljajo preko prenosa zvoka ali video signala ter na njej varno glasujejo. Predhodno lahko uredijo prijavo na skupščino, pooblastila ter digitalno identifikacijo delničarjev. Delničarji lahko predhodno ali na sami skupščini postavljajo vprašanja in dajejo predloge.

eGlasovanje_rendered_2

Hibridna skupščina

 Elektronska skupščina

Te skupščine potekajo v dvorani, kjer so prisotni uprava, notar, preštevalci glasov in tudi delničarji, ki bodo to želeli. Delničarji, ki bodo želeli spremljati skupščino in glasovati na oddaljeni lokaciji pa bodo imeli to možnost. Delničarji, ki se bodo skupščine udeležili preko spleta bodo ob prijavi na skupščino podali tudi svoj elektronski naslov in telefonsko številko. Na podlagi teh podatkov bomo ob prijavi na skupščino izvedli digitalno identifikacijo ter delničarju dodelili podatke za dostop in glasovanje.

Te skupščine bodo potekale strogo na daljavo in ne bo nikakršnega fizičnega kontakta med različnimi udeleženci skupščine. Poskrbeli bomo za varovan video in audio signal, kot tudi našo lastno aplikacijo za glasovanje na skupščini. Poskrbeli bomo tudi za potrebne tehnične priprave za nemoteno izvedbo (digitalni podpis liste prisotnih delničarjev s strani predsedujočega skupščine, digitalna identifikacija predsedujočega skupščine s strani notarja, podpisi rezultatov glasovanja, …).

 Prednosti elektronske izvedbe skupščine:

Uporabite tehnologijo za zadovoljstvo delničarjev. Izvedba elektronske skupščine vam ponuja več odprtih možnosti in hkrati zmanjša potrebo po potovanjih in fizični prisotnosti.

 • Preprostost izvedbe za delničarje
 • Elektronsko spremljanje ter glasovanje v realnem času
 • Prilagoditev grafične izvedbe posamezne skupščine
 • Možnost vključevanja različnih vsebin (zvok, zvok in slika, vnaprej pripravljen video, PPT prezentacije, video vključitev posameznega delničarja, …)
 • Lažja in predvidljivejša izvedba za izdajatelje (pooblastila, vnaprej znana vprašanja, …)

 Natančne specifikacije:

1. Prilagoditev posamezni skupščini

Lahko izvedemo hibridno ali strogo virtualno skupščino. Oddajamo lahko audio ali video signal. Po želji lahko tudi vključujemo posamezne delničarje z audio ali video signalom, omogočimo postavljanje vprašanj pisno ali v živo.

 • Grafična in funkcionalna prilagoditev vmesnika posamezni skupščini
 • Celotno skupščino izvedemo z lastno ekipo strokovnjakov
 • Izdajateljem so vedno na voljo vsi relevantni podatki. Tako med pripravami na skupščino, pooblastili, vprašanjih, kot tudi o posameznem glasovanju
 • Izdajatelji pridobijo celotno poročilo – vključno z videom

2. Varna in prilagodljiva platforma

 • Postavitev strežniške strukture zagotavlja vse varnostne elemente.
 • Za izvedbo skupščine nudimo strokovno osebje z bogatimi izkušnjami (preko 1.000 izpeljanih skupščin delničarjev)
 • Zagotovitev podvojene infrastrukture za varno izvedbo
 • Možnost namestitve infrastrukture na poljubno MS AZURE platformo

Preglejte osnutke pravil iSkupščine