Vzpostavite digitalno delovanja nadzornega sveta v nekaj dneh brez začetnih stroškov 

Ixtlan Forum IxtlanBoard eSeje uprave eNadzorni svet eSekretar eSolution eManagement eBoard eSupervisory Board eMeetings eSecretary eLösung eVorstandssitzungen eLeitung eVorstands eAufsichtsratssitzungen easy-software.com enadzornisvet.si mikrografija.si ixtlan.si

V današnjih časih se poslovno delovanje pospešeno seli na internet s poudarkom na delu na daljavo. To velja za vse procese, vključno z procesom korporativnega upravljanja, kamor spada tudi delovanje nadzornih svetov. Omogočite delovanje vašega nadzornega sveta v varnem digitalnem okolju

eNadzornisvet – že vzpostavljena rešitev za delovanje nadzornih svetov v RS

V naši družbi imamo že vzpostavljeno rešitev za podporo delovanju nadzornih svetov, ki je varna in skladna s slovensko zakonodajo. Imamo bogate izkušnje pri digitalizaciji procesov korporativnega upravljanja. Ker naša rešitev za delovanje nadzornega sveta deluje v visokovarovanem strežniškem prostoru lahko delovanje za vsako novo stranko vzpostavimo v roku nekaj dni. Naša rešitev omogoča popolnoma vse funkcionalnosti, ki jih vaš nadzorni svet potrebuje.

Več o naši rešitvi lahko najdete tukaj

Kako poteka vzpostavitev delovanja vašega nadzornega sveta 

V prvi fazi od vas pridobimo podatke in dokumente, ki jih uporabljate za delovanje nadzornega sveta. Seveda se predhodno zavežemo k varovanju podatkov in zagotavljamo, da nimamo vpo-gleda v vaše dokumente. Na začetku z vaše strani pridobimo vse potrebne podatke in dokumen-te, ki vključujejo:

• Spisek članov NS z njihovimi kontaktnimi podatki

• Spisek sekretarjev ter uprave družbe

• Dokumente, za kater želite, da so vedno dostopni (statuti, pravilniki, …)

• Vzorec dokumentov, ki jih uporabljate pri delu NS (sklic, zapisnik, …)

Vzpostavitev delujočega sistema 

Po pridobitvi potrebnih podatkov in dokumentov, ki so našteti pod točko 1 naši strokovnjaki vzpostavijo posebno okolje za delovanje vašega nadzornega sveta. Poleg nastavitve vseh uporabnikov izvedejo tudi nastavitev grafične podobe ter prilagoditev oblike in vsebine dokumentov (dokumenti, kot so sklic in zapisnik se glede na znane vhodne dokumente kreirajo sami)

Izobraževanje

Celotno izobraževanje lahko zaradi preprostosti uporabe vršimo na daljavo. Pri tem je potrebno poudariti, da se izobraževanje vrši za sekretarje nadzornega sveta, za člane NS ter upravo pa le po potrebi. Člani NS ter uprava namreč uporabljajo mobilno aplikacijo, ki je dosegljiva na vseh tržnicah in je izjemni intuitivna in preprosta za uporabo. Prvo izbraževanje traja 2-3 ure. Po prvem izobraževanju sekretar v testnem okolju lahko sklicuje seje, korespondenčne seje, … Temu sledi drugo izobraževanje, kjer odgovorima na vsa vaša vprašanja in vas pripravimo za delo v produkcijskem okolju.

Tehnična pomoč, vzdrževanje

Naši strokovnjaki so po vzpostavitvi na voljo za pomoč pri vsakem koraku, v kolikor ga boste potrebovali. 

Zaupajo nam največja slovenska podjetja, kot so Krka d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Gorenjska banka d.d., Pozavarovalnica Sava d.d., …

Zakaj nam ne bi še vi?

 

09.10.2019 Sodelovali smo na 11. konferenci podjetja Mikrografija 

Mikrografija 11 konferenca

Tudi letos smo sodelovali smo na 11. konferenci podjetja Mikrografija, tokrat tudi s svojim predstavitvenim prostorom in produktom IxtlanBoard v showroom dvorani.

Med zanimivimi predavanji smo poslušali  predavanja eminentnih gostov iz tujine in domačega poslovnega parketa ter dobili vpogled v njihovo vizijo in prihodnost digitalizacije.

Pregled trga je pokazal, da se podjetja vseh velikosti soočajo z izzivi digitalne preobrazbe ter, da morajo podjetja sama poiskati ustrezen način uvedbe digitalizacije v poslovanje in izkoristiti digitalizacijo za doseganje konkurenčne prednosti.

Na predavanju direktorja podjetja Easy Software, g. Dietera Weisshaara smo spoznali kako sta se strateško povezala Easy Software in Mikrografija in razširila sodelovanje na tržišča vzhodne Evrope.

V showroom-u smo imeli pogovore z vodstvom podjetja Easy Software kjer smo jih tudi podrobneje seznanili s ključnimi prednostmi dela z našo aplikacijo IxtlanBoard.

 

02.09.2019 Popoloma nov mobilni odjemalec:

Ixtlan Forum IxtlanBoard eNadzorni svet eSeje uprave eSupervisory board eManagement board

 Po več kot letu dni razvoja je luč sveta ugledala popolnoma prenovljena aplikacija Ixtlanboard. Aplikacija je že dosegljiva na vseh tržnicah (Androidplay, AppStore, Ixtlan Forum Windows store na naslovu) . Glavne izboljšave so naslednje:

  • Podprto delovanje sej uprav
  • Izboljšana stabilnost in hitrost delovanja
  • Prenovljen del pregledovanja dokumentov z novimi funkcijami
  • Dodan stolpec Aktivnosti, kjer vsak uporabnik vidi aktivnosti, ki jih mora izvesti
  • Prenovljen sporočilni del. Lahko se pošiljajo tudi priponke
  • Izboljšana preglednost sej in sklepov

18.02.2019 Pridobljen znak boniteta odličnost

download

Analitična hiša Bisnode, največja partnerska družba bonitetne hiše Dun & Bradstreet, v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij in ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 18-ih evropskih državah, med njimi tudi v Sloveniji. Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju.

Vaš poslovni subjekt IXTLAN FORUM, d.o.o. po analizah za leto 2018 spada med najboljše poslovne subjekte v Sloveniji ter se tako uvrščate v najvišji razred AAA. Bisnode je letos četrtič med vsemi gospodarskimi subjekti izluščil zlata bonitetno odlična podjetja (podjetja, ki po novem failure score modelu najvišji razred AAA dosegajo tri leta zaporedoma), med slednje letos spada tudi vaš poslovni subjekt.

Gre za prestižno edicijo zlate bonitetne odličnosti in najvišje priznanje, ki jo družba Bisnode AB podeljuje na evropski ravni.